Liturgické slávenia počas Popolcovej stredy

Pozývame vás na liturgické slávenia Popolcovej stredy, dňa 26. februára 2020. Všetky bohoslužby sa v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore budú konať podľa rozpisu nižšie.

Popolcovou stredou začína štyridsaťdenné pôstne obdobie, ktoré pozýva kresťanov k hlbšiemu duchovnému životu a príprave na Veľkonočné sviatky. V tento deň platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov.

  • 5.30 ‒ Vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Vešpery
  • 18.00 ‒ Svätá omša s obradom poznačenia popolom
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: