Liturgické slávenia 18. júna 2019

Otec Jozef Brodňanský OSB si 18. júna 2019 pripomenie 25. výročie svojej kňazskej vysviacky, zvlášť svätou omšou o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. V tento deň sa liturgické slávenia v našom kláštore budú konať podľa rozpisu nižšie.

  • 5.30 ‒ Vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
  • 11.00 ‒ Svätá omša z príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky
  • 17.00 ‒ Vešpery
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: