Sviatok Obetovania Pána a profesia o. Jána Dolného

S radosťou a vďačnosťou Pánovi oznamujeme našim priaznivcom, že v sobotu dňa 2. februára 2019, na sviatok Obetovania Pána, v rámci svätej omše o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, zloží o. Ján Dolný OSB prvé mníšske sľuby. Na túto slávnosť vás všetkých pozývame. Eucharistickú liturgiu s obradom mníšskej profesie bude celebrovať o. Vladimír Kasan OSB, prior kláštora.

Liturgické slávenia v sobotu 2. 2. 2019 v kláštore Premenenia Pána v Sampore:

  • 5.30: Vigílie
  • 7.00: Ranné chvály
  • 9.00: Modlitba cez deň
  • 11.00: Slávnostná svätá omša s požehnaním sviec a obradom prvých sľubov
  • 17.00: Vešpery
  • 20.00: Kompletórium

Zložením prvých sľubov sa pre nášho brata začína ďalšie obdobie formácie v našom spoločenstve. Prvé sľuby sa skladajú na obdobie jedného roku a musia byť obnovené najmenej dvakrát pred zložením večných sľubov. Keďže sa v tomto prípade slávi zároveň sviatok Obetovania Pána, bude bohoslužbe predchádzať požehnanie sviec s procesiou.

Srdečne vás touto cestou pozývame na túto slávnosť a prosíme o modlitby za nášho spolubrata, ako aj za ďalšie povolania do mníšskeho života.


Publikované

v časti

Autor článku: