Filmové letokruhy

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na v poradí už tretí projekt nedeľných popoludní zameraných na dialóg pri duchovných a spoločenských témach tvorených umením filmu. Cyklus pod názvom Filmové letokruhy začína v nedeľu 9. decembra 2018 o 14:04 hod. v Kláštore Premenenia Pána v Sampore.

Po projektoch Dekalóg ako dialóg (2015) a Prizma milosrdenstva (2016) sa na prelome rokov 2018/19 budú konať dialógy s titulom Filmové letokruhy. Zoznámime sa so vzácnymi dielami z Talianska, Česka aj Slovenska a stretneme sa aj s ich vzácnymi tvorcami. S novým projektom je najviac spojený PhDr. Petr Slinták, filmový historik, publicista, pedagóg a rozhlasový dokumentarista.

Výber filmových diel i pozvaných hostí je koncipovaný tak, aby sme postupne otvárali pohľady na premenu človeka v jeho najprirodzenejšom životnom prostredí. Načrieme tak do našej osobnej misie práve tam, kde nám pripadlo žiť. Nemusíme teda cestovať do ďalekých misijných miest, ako nás k tomu povzbudzuje aj pápež František. Príde nám veľmi dôležité to urobiť „od koreňa“, teda odkedy je film darom pre 20 storočie, v ktorom sme takmer všetci prežili podstatnú časť života. Táto podstata si vyžaduje aspoň občas reflexiu, aby v jej zrkadle bolo jasnejšie vidieť perspektívu aj pre našu budúcnosť. Ide o pomyselný most medzi 20. a 21. storočím, vrátane vojen aj idelogií, ktoré nás zasiahli a zasahujú.

Bližšie informácie u lektora projektu o. Jozefa Brodňanského OSB (jozef@benediktini.sk)

Program cyklu

1

9.december 2018
Strom na dreváky
režisér Ormanno Olmi, hosť Petr Slinták
https://www.csfd.cz/film/129224-strom-na-drevaky/prehled/

2

13. január 2019
Země svatého Patrika
režisér Jan Špáta, hosť Petr Slinták
https://www.csfd.cz/film/210791-zeme-sv-patricka/komentare/
Respice finem
režisér Jan Špáta
https://www.csfd.cz/film/210789-respice-finem/prehled/
Lidé z hor
režisér Jan Špáta
https://www.csfd.cz/film/272427-lide-z-hor/komentare/

3

10. február 2019
Obrazy starého sveta
hosť i režisér Dušan Hanák
https://www.csfd.cz/film/4142-obrazy-stareho-sveta/prehled/ 

4

10 marec 2019
Príbeh dediny Pribeta
https://www.csfd.cz/film/220032-pribetska-jar/prehled/
Kolektivizácia na trikrát
režisér Ján Lacko, Vlado Čech, hosť: Petr Slinták

5

21 apríl 2019
Jeden rok
hosť: režisér Břetislav Rychík
https://www.csfd.cz/film/222462-jeden-rok/prehled/


Publikované

v časti

Autor článku: