Bohoslužby počas Vianoc

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas sviatkov Narodenia Pána. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Vigília Narodenia Pána (Štedrý deň, 24. 12.)

 • 5.30 – Vigílie
 • 6.30 – Sv. omša s rannými chválami
 • 14.30 – Modlitba cez deň
 • 17:00 – Vešpery
 • 23:00 – Slávnostné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (25. 12.)

 • 7:00 – Svätá omša na úsvite s rannými chválami
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Slávnostná svätá omša vo dne
 • 18:00 – Slávnostné vešpery
 • 20:00 – Kompletórium

Sviatok svätého Štefana (26. 12.)

 • 5:30 – Posvätné čítanie
 • 7:00 – Ranné chvály
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Svätá omša
 • 18:00 – Vešpery
 • 20:00 – Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: