Bohoslužby na prelome rokov

Pozývame vás na bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore v závere Vianočnej oktávy.

Siedmy deň Vianočnej oktávy (31. XII.)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po svätej omši o 6.30 hod. a potrvá až do večera.

 • 5.30 — Ranné chvály
 • 6.30 — Svätá omša, začiatok Eucharistickej adorácie
 • 12.20 — Vigílie
 • 14.30 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Prvé vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 17.30 — Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 — Vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I. 2019)

 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: