Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 10. októbra 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému „Zvrchovaný Pán, žiarlivý Pomstiteľ, útočište pre dôverujúcich v neho“ (Nah 1). Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ študovala biblickú teológiu na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme a v súčasnosti je riaditeľkou Katolíckeho biblického diela v Ružomberku.


Publikované

v časti

Autor článku: