Pozvánka

Prior a spoločenstvo benediktínskeho kláštora
Premenenia Pána v Sampore oznamujú,
že v sobotu septembrových kántrových dní,
22. septembra 2018 o 11. hodine,
v našom konventuálnom chráme,
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup,
vložením rúk a vzývaním Ducha Svätého,
povýši a ordinuje brata Igora Hajasa,
mnícha nášho kláštora
do posvätného rádu presbyterátu.

Vysvätený novokňaz
bude sláviť primičnú svätú omšu
nasledujúci deň, 23. septembra 2018 o 11. hodine
v tom istom konventuálnom chráme.

Na tieto slávnosti vás srdečne pozývame.


Publikované

v časti

Autor článku: