Nový cyklus biblických stretnutí

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prvé stretnutie z novej série biblických stretnutí pod názvom Boží hlas v období veľkých geopolitických zmien (Kniha proroka Nahuma, Habakuka a Sofoniáša). Stretnutia povedie sr. Fides Strenková z Congregatio Jesu. Témou prvého stretnutia je Čo znamenalo žiť pod nadvládou Asýrčanov? Stretnutie sa začne v stredu 19. septembra 2018 o 19.00 a skončí spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00.

ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ študovala biblickú teológiu na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme a v súčasnosti je riaditeľkou Katolíckeho biblického diela v Ružomberku.


Publikované

v časti

Autor článku: