Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti sv. Petra a Pavla, apoštolov, v piatok, dňa 29. júna 2018.

Veriaci, ktorý nábožne používa akýkoľvek náboženský predmet (crucifix, kríž, ruženec, škapuliar, medaila), riadne požehnaný Najvyšším veľkňazom, alebo ktorýmkoľvek biskupom, môže v dnešný deň za bežných podmienok získať plnomocné odpustky, ak sa pomodlí ktorúkoľvek formulu vyznania viery (Enchiridion indulgentiarum, conc. 14, §1).

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

  • 3.00 – Nočné vigílie
  • 7.00 – Ranné chvály
  • 11.45 – Modlitba cez deň
  • 17.00 – Slávnostné vešpery
  • 18.00 – Slávnostná svätá omša
  • 20.00 – Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: