Slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v piatok, dňa 8. júna 2018.

Veriaci, ktorý počas dnešnej slávnosti verejne recituje úkon odprosenia (Najmilší, Ježišu), získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 3).

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

  • 3.00 – Nočné vigílie
  • 7.00 – Ranné chvály
  • 11.45 – Modlitba cez deň
  • 17.00 – Slávnostné vešpery
  • 18.00 – Slávnostná svätá omša s Eucharistickou pobožnosťou
  • 20.00 – Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: