Vyhlásenie

Vzhľadom na množiace sa informácie o organizovaní „púte na Sampor“ zo strany tzv. „Diela lásky, milosrdenstva a pokoja“ vydávajú benediktíni Kláštora Premenenia Pána v Sampore nasledujúce vyhlásenie:

Mníšske spoločenstvo Kláštora Premenenia Pána v Sampore sa dištancuje od aktivít organizácie, ktorá sa označuje ako „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja.“ Podľa oficiálneho vyjadrenia košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera nemá táto organizácia žiadne cirkevné schválenie. Táto organizácia tiež nikdy nekontaktovala kláštor v Sampore a jej doterajšie snahy o organizovanie vlastných aktivít v priestoroch kláštora sa konali vždy svojvoľne a bez súhlasu priora kláštora, alebo rektora kláštorného kostola. V rámci osláv výročia posvätenia kláštorného chrámu neorganizuje mníšske spoločenstvo žiadne verejné pobožnosti nad rámec konventuálnych liturgických slávení a modlitby posvätného ruženca. Konanie iných pobožností, alebo obradov nebude v priestoroch kláštora umožnené.


Publikované

v časti

Autor článku: