Slávnosť Eucharistie

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, vo štvrtok, dňa 31. mája 2018.

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1, n. 3).

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

  • 3.00 – Nočné vigílie
  • 7.00 – Ranné chvály
  • 11.45 – Modlitba cez deň
  • 17.00 – Slávnostné vešpery
  • 18.00 – Slávnostná svätá omša s Eucharistickou procesiou
  • 20.00 – Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: