Slávnosť výročia posvätenia chrámu

Srdečne vás pozývame na slávnosť výročia posvätenia chrámu Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok 24. mája 2018. V tento deň sa opäť poďakujeme Pánovi za dar Božieho chrámu, ako i kláštora slovenských benediktínov.

Vrcholom dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať ThLic. Ľuboš Sabol, dekan-farár v Detve. Po sv. omši bude nasledovať spoločné pohostenie.

Veriaci, ktorý v tento deň navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 6).

Liturgické slávenia 24. mája 2018 v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore:

  • 3.00 ‒ Nočné vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
  • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
  • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: