Silvester a Nový rok

Pozývame vás na bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore v závere Vianočnej oktávy.

Sviatok svätej rodiny (31. XII.)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po ranných chválach o 7.00 hod. a potrvá až do večera.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 7.30 — Začiatok Eucharistickej adorácie
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Prvé vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 18.30 — Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 — Nočné vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I. 2018)

 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: