Pozvánka na diakonskú vysviacku

Prior a spoločenstvo benediktínskeho kláštora
Premenenia Pána v Sampore oznamujú,
že v 29. nedeľu «cez rok»,
22. októbra 2017 o 11. hodine,
v našom konventuálnom chráme,
Mons. Marián Chovanec, Banskobystrický diecézny biskup,
vložením rúk a vzývaním Ducha Svätého,
povýši a ordinuje brata igora Hajasa,
mnícha nášho kláštora
do posvätného rádu diakonátu.

Na túto slávnosť vás srdečne pozývame.


Publikované

v časti

Autor článku: