Bohoslužby slávnosti Božieho tela

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na bohoslužby slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, vo štvrtok 15. júna. Tento deň je prikázaným dňom. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Súčasťou svätej omše bude aj tradičná Eucharistická procesia so slávnostným požehnaním.

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1, n. 3).

  • 3.00 ‒ Nočné vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 18.00 ‒ Slávnostná omša s Eucharistickou procesiou
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: