Liturgické slávenia počas dvoch slávností

Pozývame našich priateľov na blížiace sa liturgické slávenia počas tohto týždňa: slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu (streda 24. 5. 2017) a slávnosť nanebovstúpenia Pána (štvrtok 25. 5. 2017). Slávnosť nanebovstúpenia Pána je prikázaným dňom. Jednotlivé bohoslužby sa budú konať podľa zoznamu nižšie:

Slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu v Sampore

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša (celebrant Mons. Jaroslav Pecha)
 • po jej skončení spoločné pohostenie
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery (z nasledujúcej slávnosti)
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť nanebovstúpenia Pána

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: