Pridajte sa k oblátom!

Všetkých záujemcov o vstup do spoločenstva benediktínskych oblátov, ktorí sa usilujú žiť benediktínsku duchovnosť v každodennom živote vo svete, pozývame na formačné stretnutie kandidátov. V dňoch 11. marca, alebo 1. apríla budete mať možnosť urobiť prvý krok k začleneniu sa do rozvíjajúcej komunity našich oblátov. Bližšie informácie pre záujemcov poskytne o. Jozef, moderátor oblátov, ktorému sa môžete prihlásiť prostredníctvom emailu jozef@benediktini.sk, alebo na tel. čísle 0904 738 799.

Bližšie informácie o benediktínskych oblátoch nájdete na ich internetovej stránke.


Publikované

v časti

Autor článku: