Liturgia sviatku Obetovania Pána

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas sviatku Obetovania Pána (Hromnice), dňa 2. februára 2017. Pri svätej omši v tento sviatok sa bude konať nielen tradičné požehnanie sviec, ale aj obrad obnovy dočasnej mníšskej profesie br. Dominika Márie Muchu OSB.

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

  • 5.30 – Posvätné čítanie
  • 7.00 – Ranné chvály
  • 9.00 – Modlitba cez deň
  • 11.00 – Svätá omša spojená s požehnaním sviec a obnovou sľubov br. Dominika M.
  • 18.00 – Vešpery
  • 20.00 – Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: