Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Pozývame vás na liturgické slávenia slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v štvrtok 8. decembra 2016, do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Počas slávnostnej sv. omše o 11.00 hod. zloží svoje večné mníšske sľuby br. Svorad Mária Tirpák OSB. Všetky liturgické slávenia dňa sa budú konať v nasledujúcich časoch:

  • 3.00 – Nočné vigílie
  • 7.00 – Ranné chvály
  • 9.00 – Modlitba cez deň
  • 11.00 – Slávnostná svätá omša s obradom večných mníšskych sľubov
  • 18.00 – Slávnostné vešpery
  • 20.00 – Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: