Celonočná adorácia v Sampore

Pozývame vás na celonočnú eucharistickú adoráciu z príležitosti ukončenia Mimoriadneho jubilejného roku Milosrdenstva, ktorá sa bude konať v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. Najsvätejšia Sviatosť bude vystavená v sobotu 19. 11. 2016 po modlitbe Kompletória o 20.00 hod. Zakončenie adorácie spojené so zasvätením ľudského pokolenia Ježišovi Kristovi bude po svätej omši o 11.00 hod. (20. 11. 2016). Počas eucharistickej poklony sa bude v bežných časoch konať mníšska liturgia hodín:

  • 3.00-4.00 – Nočné vigílie
  • 7.00-7.30 – Ranné chvály
  • 9.00-9.15 – Modlitba cez deň

Veriaci, ktorý počas slávnosti Krista Kráľa verejne recituje úkon zasvätenia ľudského rodu Ježišovi Kristovi Kráľovi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 2).


Publikované

v časti

Autor článku: