Brat Svorad Mária zloží večné sľuby

S radosťou vám oznamujeme, že vo štvrtok 8. decembra 2016, pri slávnostnej omši o 11.00 hod., zloží Br. Svorad Mária Tirpák OSB večné mníšske sľuby v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Bližšie informácie ohľadom slávnosti večných sľubov prinesieme na našej stránke. Všetkých našich priaznivcov a dobrodincov pozývame k modlitbe za nášho spolubrata, ako aj za ďalšie mníšske povolania.


Publikované

v časti

Autor článku: