V Sampore sme listovali Bibliou

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána privítal v dňoch 21.-23. októbra 2016 návštevníkov ďalšieho pokračovania cyklu prednášok a diskusií Listovanie Bibliou s podtitulom Milosrdenstvo II. Dvaja slovenskí odborníci v biblických vedách – o. Blažej Štrba a sr. Dagmar Kráľová FMA, sa vo svojich príspevkoch venovali téme milosrdenstva v spisoch Nového zákona. Podujatie sa konalo z príležitosti končiaceho mimoriadneho jubilejného roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František.

Jednotlivé prednášky boli tiež nahrávané pre TV Lux a o ich odvysielaní vás budeme informovať aj prostredníctvom tejto stránky a sociálnych sietí.

Listovanie Bibliou - Milosrdenstvo II.


Publikované

v časti

Autor článku: