Listovanie Bibliou pokračuje druhým stretnutím

LOGOZ príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva pripravuje kláštor Premenenia Pána v Sampore cyklus prednášok Listovanie Bibliou. Jeho druhá časť sa uskutoční v dňoch 21.-23. októbra 2016. Vstup je voľný a je možné zúčastniť sa celého programu, ale rovnako aj len vybranej časti. Podrobný rozpis prednášok sa nachádza nižšie. Srdečne vás pozývame!

Program Listovania Bibliou — Milosrdenstvo II.
 • 21. október (piatok)
  • 17.00 — Vešpery
  • 17.45 — Úvod ‒ „veci nové i staré“
  • 19.00 — 1. Marek o nečakaných dôsledkoch Ježišovho zľutovania (Blažej Štrba)
  • 20.00 — Kompletórium
 • 22. október (sobota)
  • 5.30 — Ranné chvály
  • 6.30 — Svätá omša
  • 8.30 — 2. Milosrdenstvo v živote Márie, Alžbety a Zachariáša (Blažej Štrba)
  • 9.45 — 3. Ježišovo milosrdenstvo voči Šimonovi a milujúcej kajúcnici (Dagmar Kráľová FMA)
  • 11.00 — 4. Ako nasledovať Ježiša ‒ milosrdného Samaritána (Dagmar Kráľová FMA)
  • 12.20 — Posvätné čítanie
  • 13.00 — Obed / Prestávka
  • 14.30 — Modlitba cez deň
  • 14.45 — 5. Ježišova túžba po milosrdenstve u Matúša (Blažej Štrba)
  • 17.00 — Vešpery
  • 17.30 — 6. Zľutovanie podľa náuky apoštolov (Blažej Štrba)
  • 19.00 — Diskusia
  • 20.00 — Kompletórium
 • 23. októbra (nedeľa)
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 8.00 — 7. Jakubov veľmi súcitný a ľútostivý Pán (Blažej Štrba)
  • 10.00 — Diskusia
  • 11.00 — Svätá omša

Publikované

v časti

Autor článku: