Chcete pomôcť misionárom?

V nedeľu, 25. septembra 2016, o 16:00 hod. sa v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore uskutoční prezentácia projektu „Misijného tréningového domu„. O projekte príde porozprávať Dr. Hana Šimčíková zo spoločenstva Dom Júdov zo Sabinova. Dr. Šimčíková má za sebou 20 ročnú skúsenosť práce v misiách, zvlášť v Turkmenistane a v súčasnosti sa venuje spomenutému projektu s cieľom vytvoriť miesto a program pre misionárov, kde môžu nadobudnúť praktické informácie, ďalej sa formovať a vzdelávať a tiež nájsť miesto ústrania a oddychu pri ich náročnom poslaní.

Súčasťou stretnutia bude tiež premietnutie krátkeho filmu a možnosť diskusie. Účelom prezentácie je aj nájsť ochotných pomocníkov pri tomto diele, aby sa v budúcom roku mohla už riadne začať činnosť tohto domu. Po skončení stretnutia sa o 18.00 hod. bude v kláštornom chráme konať spoločná modlitba vešpier. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: