Titulárna slávnosť v Sampore

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Premenenia Pána, v sobotu 6. augusta 2016. V samporskom kláštornom chráme sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu. Vrcholom tohto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.

  • 3.00 ‒ Nočné vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
  • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša ‒ po sv. omši spoločné agapé
  • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery zo slávnosti
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: