Ivan Moďoroši v záverečnom stretnutí pred prázdninami

Pozývame vás na posledné večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore pred prázdninovou prestávkou. Ivan Moďoroši sa 13. júna 2016 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Život a dielo koptského mnícha Mattā al-Maskīna. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: