Bohoslužby na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, v stredu 29. júna 2016. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať podľa nižšie uvedeného rozpisu. Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaným dňom.

  • 3.00 ‒ Nočné vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: