Poriadok bohoslužieb na slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Srdečne vás pozývame do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore na bohoslužby slávnosti Nanebovstúpenia Pána, ktorá sa koná vo štvrtok 5. mája 2016. Jednotlivé liturgické slávenia sa budú konať v nasledujúcich časoch:

  • 3.00 ‒ Nočné vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: