Bohoslužby počas slávnosti Eucharistie

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, vo štvrtok 26. mája 2016. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať podľa nižšie uvedeného rozpisu. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je cirkevne prikázaným dňom.

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1, n. 3).

  • 3.00 ‒ Nočné vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša spojená s eucharistickou procesiou a požehnaním
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: