Bohoslužby na slávnosť Ježišovho Srdca

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v piatok 3. júna 2016. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Veriaci, ktorý počas dnešnej slávnosti verejne recituje úkon odprosenia (Najmilší, Ježišu), získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 3).

  • 3.00 ‒ Nočné vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: