Pozvánka na Intoleranciu v Sampore

LOGOSrdečne vás pozývame na prvé stretnutie v rámci cyklu Prizma milosrdenstva kamerou, ktoré sa bude konať v kláštore Premenenia Pána v Sampore, v nedeľu 3. apríla od 14.00 hod. V spolupráci s prof. Martinom Cielom je pre vás pripravené presne 100 rokov staré veľdielo nemého filmu „Intolerancia“. Takmer trojhodinový opus režiséra D. W. Griffitha je ukážkou, ako sa film už od svojich počiatkov stával médiom kresťanskej kultúry, ktorá spája náboženský a profánny svet.

Vstup je voľný. Po uvedení a predstavení filmu bude nasledovať samotná projekcia, na ktorú nadviaže spoločná diskusia. Po ukončení programu sa o 18.00 hod. budú v kláštornom chráme konať pravidelné slávnostné vešpery v latinskom jazyku.


Publikované

v časti

Autor článku: