Ivan Moďoroši o východnej spiritualite

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Ivan Moďoroši sa 9. mája 2016 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému „Zotrvaj v cele a cela ťa naučí všetkému“ (mníšska spiritualita). Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: