Veľká noc 2016

On nás
vytrhol z moci tmy
a preniesol do kráľovstva
svojho milovaného Syna

Ukrižovaný

Pristupujme teda s dôverou k trónu milost
aby sme dosiahli milosrdenstvo
a našli milosť a pomoc
v pravý čas.

Požehnané Veľkonočné sviatky
vám prajú

Mnísi zo Sampora


Publikované

v časti

Autor článku: