Príďte sa pokloniť Pánovi

Pozývame vás na celodennú adoráciu Oltárnej sviatosti, ktorá sa bude konať v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, dňa 29. februára 2016. Eucharistická poklona začne po pravidelnej konventuálnej svätej omši o 6.30 hod. Záverečná pobožnosť a eucharistické požehnanie sa začne o 16.45 a po ňom sa bude konať modlitba vešpier.

Kostol Premenenia Pána v Sampore je, podobne ako všetky ostatné chrámy na území Banskobystrickej diecézy, zapojený do „štafety“ celodenných Eucharistických adorácií. Počas celého dňa je tak možné uctiť si u nás Krista prítomného v Eucharistii v dňoch 29. februára, 2. novembra a 31. decembra.


Publikované

v časti

Autor článku: