Pondelkový večer s východnou spiritualitou

Pondelkové stretnutiePozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Ivan Moďoroši sa 8. februára 2016 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Život a dielo biskupa sv. Tichona Zadonského. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: