Všetky čísla Estote Benedicti „odtajnené“

Občasník Estote Benedicti dostávajú tisíce našich priaznivcov do svojich schránok od posviacky Samporského kláštora v roku 2010. V tomto roku začíname prvýkrát distribuovať časopis aj elektronickou formou. Každý, kto má záujem dostať nové číslo hneď ako vyjde, prostredníctvom e-mailu, sa môže prihlásiť na adrese: frantisek@benediktini.sk. Časopisy budú zverejňované aj prostredníctvom našej internetovej stránky.

Od dnešného dňa si môžete zalistovať aj v „histórii“. Na špeciálnej podstránke je totiž prístupný aj archív všetkých doterajších čísiel, počnúc od nultého, vydaného z príležitosti konsekrácie kláštorného kostola.


Publikované

v časti

Autor článku: