Vianoce 2015

Pokoj a požehnanie,
ktoré sme všetci prijali z milosrdenstva vteleného Božieho Slova
Vám prajú a vyprosujú

Benediktíni zo Sampora

podpisy


Publikované

v časti

Autor článku: