Silvester a nový rok v kláštore

Pozývame vás na bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore v závere Vianočnej oktávy.

Siedmy deň oktávy Narodenia Pána (31. XII. 2015)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po rannej svätej omši o 6.30 hod. a potrvá až do večera.

  • 17.00 — Prvé vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
  • 17.30 — Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
  • 20.00 — Kompletórium
  • 23.10 — Nočné vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I. 2016)

  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: