Pozývame na slávnosť apoštolov

Srdečne vás pozývame na liturgické slávenia v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, v pondelok, 29. júna 2015. Tento sviatok je prikázaným dňom. Všetky bohoslužby sa budú konať podľa nasledujúceho poriadku:

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 11.45 — Modlitba cez deň
  • 17.00 — Slávnostné vešpery
  • 18.00 — Slávnostná svätá omša
  • 20.00 — Kompletórium

Veriaci, ktorý nábožne používa akýkoľvek náboženský predmet (crucifix, kríž, ruženec, škapuliar, medaila), riadne požehnaný Najvyšším veľkňazom, alebo ktorýmkoľvek biskupom, môže v tento deň (29. júna) za bežných podmienok získať plnomocné odpustky, ak sa pomodlí ktorúkoľvek formulu vyznania viery (Enchiridion indulgentiarum, conc. 14, §1).


Publikované

v časti

Autor článku: