Pozvánka na výročie posvätenia chrámu

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na slávnosť výročia posvätenia chrámu, ktorá sa v tomto roku bude konať v pondelok 25. mája. Spolu s našimi priateľmi a dobrodincami chceme opäť poďakovať Pánovi za dar nového mníšskeho chrámu, ktorý pred piatimi rokmi konsekroval o. biskup Rudolf Baláž, blahej pamäti. Hlavným bodom slávnostného programu bude svätá omša o 11.00 hod., po ktorej bude pre všetkých prítomných pripravené pohostenie. Úplný program liturgických slávení tohto dňa sa nachádza nižšie:

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša, po nej pohostenie
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: