Pozvánka na pondelkové stretnutie

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na ďalšie pondelkové večerné stretnutie do Kláštora Premenenia Pána v Sampore. V prednáškovej miestnosti sa vám 8. júna 2015 o 18:30 hod. prihovorí Ivan Moďoroši s témou Ikonografia a teológia ikony. Po skončení prednášky bude nasledovať modlitba Kompletória v kláštornom chráme. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: