Piate prikázanie vo filme i dialógu

Krzysztof Kieślowski (1941—1996)
Krzysztof Kieślowski (1941—1996)

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na piate stretnutie v rámci cyklu Dekalóg ako dialóg, ktoré sa bude konať v nedeľu 31. mája 2015 o 14.00 hod. v Kláštore Premenenia Pána v Sampore. Obsahom stretnutia bude prezentácia filmovej reflexie nad piatym Božím prikázaním v podaní režiséra Krzysztofa Kieślowského a následná diskusia s hosťami podujatia. Vstup je voľný, avšak prosíme o nahlásenie Vašej účasti na emailovú adresu jozef@benediktini.sk.

Z príležitosti Roka zasväteného života organizuje Kláštor Premenenia Pána v Sampore sériu stretnutí s názvom Dekalóg ako dialóg, odvíjajúcich sa od desiatich filmov poľského režiséra Krzysztofa Kieślowského a jeho originálneho poňatia starobylej témy Desatora Božích prikázaní. Obsahom každého stretnutia bude nielen projekcia jedného z filmov, ale aj uvedenie do problematiky a spoločná diskusia po premietaní. Programu sa zúčastnia aj vzácni hostia, ktorí ponúknu odborný pohľad na prezentovanú tému: odborník na masmediálnu komunikáciu prof. Tadeusz Zasępa, odborník na morálnu teológiu a rektor kňazského seminára v Badíne Ján Viglaš a filmový režisér a dokumentarista z Ústavu pamäti národa Slavomír Zrebný.


Publikované

v časti

Autor článku: