Požehnané Vianočné sviatky

Unknown…a Slovo sa telom stalo
            a prebývalo medzi nami.

Požehnané sviatky
Narodenia Pána
Vám prajú
a v modlitbe vyprosujú

Benediktíni zo Sampora


Publikované

v časti

Autor článku: