Estote Benedicti 13 vychádza aj na našej stránke

EB_13_coverObčasník priaznivcov slovenských benediktínov si môžete opäť prelistovať aj v elektronickej podobe prostredníctvom našej stránky. Trináste číslo Estote Benedicti prináša informácie o najdôležitejších udalostiach v živote nášho spoločenstva, ako aj podnety na zamyslenie a oživenie viery. Dozvedieť sa môžete aj čo-to o pripravovaných akciách nášho spoločenstva v Roku zasväteného života.

Z obsahu 13. čísla:

  • Michal Mária Kukuča OSB: Kým je kňaz?
  • Vladimír Kasan OSB: Generálna kapitula
  • Blažej Štrba: Niečo z Biblie o rodine
  • Vladimír Kasan OSB: Rok zasväteného života
  • Marián Zaťko OSB: Pohľad spoza katedry

Občasník samporských benediktínov Estote Benedicti vychádza trikrát do roka a je rozposielaný našim dobrodincom, ktorí podporujú dielo budovania novej benediktínskej fundácie na Slovensku.


Publikované

v časti

Autor článku: