Samporskí mnísi začínajú svoje duchovné cvičenia

Počnúc nedeľou Krista Kráľa, 23. novembra 2014, začínajú mnísi kláštora Premenenia Pána v Sampore svoje každoročné duchovné cvičenia, ktoré potrvajú do soboty 29. novembra. Vedenie týchto exercícií bolo zverené bratovi Jozefovi Timkovi OFMCap. V tomto čase prosíme o zhovievavosť vzhľadom na obmedzené možnosti našej komunikácie a odporúčame obrátiť sa s Vašimi prosbami na nás po skončení duchovných cvičení. Zároveň prosíme o modlitby, aby sme pod vedením Ducha Svätého plodne strávili tento požehnaný čas.


Publikované

v časti

Autor článku: