Pozvánka na stretnutie pri Panne Márii

Panna MáriaSrdečne Vás pozývame na ďalšie Stretnutie pri Panne Márii, ktoré sa bude konať v sobotu 15. novembra 2014 v benediktínskom  kláštore Premenenia Pána v Sampore. Účastníkom sa prihovoria vdp. Štefan Novotný a vdp. Jozef Kraus. Podrobný program stretnutia:

  • 9.30 — Prednáška: Alžbeta (Štefan Novotný)
  • 11.00 — Prednáška: Pokoj (Jozef Kraus)
  • 12.20 — Posvätné čítanie s mníchmi
  • 13.00 — Spoločné pohostenie
  • 14.30 — Modlitba cez deň s mníchmi
  • 14.45 — Eucharistická adorácia, možnosť prijatia sviatosti zmierenia
  • 16.00 — Svätá omša
  • 17.00 — Vešpery s mníchmi

Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie organizuje benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore cyklus siedmych duchovno-vzdelávacích stretnutí s účasťou zaujímavých hostí. Predpoludňajší program bude pozostávať z dvoch prednášok, ktoré vystrieda popoludňajší duchovný program pozostávajúci z Eucharistickej adorácie, svätej omše a modlitby vešpier. V popoludňajšom čase bude taktiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Prednášky sa budú týkať rôznych biblických predobrazov Panny Márie a kresťanských čností. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: