Br. Dominik prijal mníšsky habit

15000993357_3dbefa8b1e_oV sobotu 6. septembra 2014 sa v kapitulári benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore konala obliečka Br. Dominika Muchu do mníšskeho habitu. Tento obrad predstavuje symbolický vstup do mníšskeho spoločenstva a zároveň začiatok kánonického noviciátu — ročného obdobia intenzívnej formácie nášho nového spolubrata.

Brat Dominik Mucha má 20 rokov, je rodákom z Vyšných Ladičkoviec, no posledné 4 roky života strávil v Banskej Bystrici. V tomto meste úspešne ukončil štúdiá na Cirkevnom gymnáziu Štefana Moyzesa. Podľa jeho vlastných slov ho k rozhodnutiu nasledovať Krista v benediktínskom kláštore viedlo najmä svedomie formované modlitbou a konkrétna skúsenosť s mníšskym spoločenstvom.

Obrad obliečky novica sa tradične koná v kruhu mníchov s vylúčením verejnosti. V Sampore je to historicky prvé slávenie obliečky, keďže do získania samostatnosti boli slovenskí mnísi formovaní v poľskom Tynci.

Podobne ako v iných kláštoroch sa i v Sampore tento obrad slávil v kapitulári — miestnosti, kde sa konajú spoločné porady a stretnutia celého spoločenstva. Na začiatku obradu sa po privedení kandidáta do kapitulára pýta predstavený kláštora: „Čo žiadaš?“ a ten odpovedá: „Milosrdenstvo Božie a prijatie do vášho bratského spoločenstva.“ Nasleduje liturgia slova po ktorej kandidát prejaví svoju vôľu stať sa mníchom. Vtedy predstavený prijíma kandidáta do spoločenstva, umýva mu nohy na znak služby a spolu so všetkými bratmi mu udelí znak pokoja. Nakoniec oblečie novoprijatého novica do mníšskeho habitu, odovzdá mu Regulu sv. Benedikta a udelí požehnanie.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore je konventuálnym priorátom, patriacim do Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Od posviacky kláštora v roku 2010 je prvým mníšskym kláštorom na území Slovenska po násilnom prerušení benediktínskej tradície komunistickou diktatúrou. Mníšske spoločenstvo v Sampore má v súčasnosti 12 členov, z toho 9 mníchov s večnými sľubmi. Pri tejto príležitosti prosíme všetkých našich priaznivcov o modlitby za nášho novica i za nové mníšske povolania.

Fotogaléria z obradu obliečky je k dispozícii na našom Flickr účte.


Publikované

v časti

Autor článku: