Pozvánka na titulárnu slávnosť

IMG_8640Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na titulárnu slávnosť Premenenia Pána, ktorá sa bude konať v stredu 6. augusta 2014 v našom benediktínskom kláštore v Sampore. Slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod. bude celebrovať otec prior Vladimír Kasan OSB. Po nej bude nasledovať tradičné pohostenie pre všetkých hostí. Podrobný liturgický program slávnostného dňa je uvedený nižšie.

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: